Dự án

  19/04/2016

Một vài dự án tiêu biểu EMC đã lắp đặt

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma EMC 2570 thứ 3 tại DNTN Phương Nam

- EMC 2570 Kích thước hữu ích: 2000x6000 mm.

- Tốc độ cắt: 0 ~ 8000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma EMC 3380 Pro Công ty CP sắt thép Thuận Thành

- EMC 3380 Pro Kích thước hữu ích: 2500x6500 mm.

- Tốc độ cắt: 0 ~ 15000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

Lắp đặt máy cắt CNC Oxy-gas/Plasma/Marking tại nhà máy cơ khí RK-Nhật Bản

- Kích thước hữu ích: 2500x6000 mm.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma, 01 mỏ lấy dấu bằng bột kẽm.

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma EMC 3380 Pro và  EMC-2570 tại DNTN Phương Nam

EMC 3380 Pro Kích thước hữu ích: 2500x6500 mm

- Tốc độ cắt: 0 ~ 15000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

EMC 2570 Kích thước hữu ích: 2000x6000 mm.

- Tốc độ cắt: 0 ~ 8000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma EMC 3380 Pro tại Đa Liên Steel

EMC 3380 Pro Kích thước hữu ích: 2500x6500 mm.

- Tốc độ cắt: 0 ~ 15000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

 

Lắp đặt 2 máy cắt CNC mini 2 ray Gas Plasma EMC-2570 tại cơ khí Cường Thành

- EMC 2570 Kích thước hữu ích: 2000x6000 mm.

- Tốc độ cắt: 0 ~ 8000mm/phút.

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma.

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma mini 1530H

- Kích thước hữu ích: 1500x3000 mm

- Tốc độ cắt: 0 ~ 4000mm/phút

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma

Lắp đặt máy cắt CNC Gas Plasma 2570

- Kích thước hữu ích: 2000x6000 mm

- Tốc độ cắt: 0 ~ 8000mm/phút

- Máy sử dụng 01 mỏ cắt oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma

 

Lắp đặt 04 máy cắt CNC Oxy-gas/Plasma/marking tại Hải Dương

- Kích thước 4.5m x 18m, 02 mỏ oxy-gas có thể cắt vát mép, 01 mỏ lấy dấu.

- Kích thước 5m x 18m, 02 mỏ oxy-gas có thể cắt vát mép, 01 mỏ lấy dấu.

- Kích thước 7.5m x 18m, 03 mỏ oxy-gas có thể cắt vát mép, 01 mỏ lấy dấu.

- Kích thước 3.5m x 11m, 01 mỏ cắt Plasma.

- Máy sử dụng bộ điều khiển Burny10 - USA.

Lắp đặt máy cắt CNC Oxy-gas tại nhà máy đóng tàu Hải Phòng

- Kích thước 7m x 18m, 02 mỏ oxy-gas, 01 mỏ lấy dấu.

- Máy sử dụng bộ điều khiển EDGE II - Hypertherm - USA.

Lắp đặt máy cắt CNC Oxy-gas tại nhà máy đóng tàu Thái Bình

- Kích thước 7m x 21m, 03 mỏ oxy-gas, 01 mỏ lấy dấu.

- Máy sử dụng bộ điều khiển EDGE II - Hypertherm – USA.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả