Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

  03/12/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THUẬN THÀNH chuyên  kinh doanh, sản xuất thép nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm tại thị trấn Đông Anh - Hà Nội. Với sự hiệu quả và ổn định của máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro được đầu tư từ trước đó, Thận Thành đã đầu tư thêm máy cắt thứ 2:

CNC Plasma EMC-3380 Pro từ trước đó:

Máy cắt đầu tiền được lắp đặt tại cơ khí Thuận ThànhMáy cắt đầu tiền được lắp đặt tại cơ khí Thuận ThànhMáy cắt đầu tiền được lắp đặt tại cơ khí Thuận Thành

CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2:

Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 0986 968 695.

- Email: hancatemc@gmail.com.

- Website: hancatEMC.com - plasmacnc.vn

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả