Lượt xem: 1119

Mỏ cắt plasma SL60-SL100

Mã sản phẩm : 1497242417

Mỏ cắt plasma SL60-SL100 sản xuất bởi hãng Victor Thermal Dynamics, xuất xứ Mỹ.

0
Số lượng:

  Bép cắt plasma Cutmaster SL60/SL100

  STT Tên Sản Phẩm Mã Đặt Hàng
  1. O ring OTD8/3487
  2. O ring OTD8/3486
  3. Electrode maximum life OTD9/8215
  4. Start cartridge OTD9/8213
  5. Tip 20A, drag OTD9/8205
  6. Tip 30A, drag OTD9/8206
  7. Tip 40A, drag OTD9/8207
  8. Tip 40A, cutting OTD9/8208
  9. Tip 50/55A, cutting OTD9/8209
  10. Tip 60A, cutting OTD9/8210
  11. Tip 70A, cutting OTD9/8231
  12. Tip 80A, cutting OTD9/8211
  13. Tip 90/100A, cutting OTD9/8212
  14. Tip 120A, cutting OTD9/8253
  15. Tip 40A, gouging shallow OTD9/8225
  16. Tip 40 - 100A, gouging deep OTD9/8226
  17. Tip 40 - 100A, gouging moderate OTD9/8227
  18. Tip 40A, gouging shallow OTD9/8228
  19. Shield cup OTD9/8218
  20. Shield cup body OTD9/8237
  21. Shield cap drag 50 -60A OTD9/8235
  22. Shield cap drag 70 -100A OTD9/8236
  23. Shield cap deflector OTD9/8243
  24. Shield cap gouging OTD9/8241