Máy cắt Plasma EMC-2000 cắt hoa văn, bản mã tại Hải Dương

  01/04/2019    Lượt xem : 1268

Ngày 28/3/2019 khách hàng tại Hải Dương đã lắp đặt máy cắt 2 ray khổ cắt 2m x 6m. Đến hết ngày 1/4/2019 đội kỹ thuật EMC đã hoàn thiện việc lắp đặt đào tạo cho khách hàng cắt được những sản phẩm đầu tiên.