Dịch vụ cho thuê máy cắt CNC Plasma Gas

  31/08/2016    Lượt xem : 2703

Thời gian thuê máy tối thiểu là 15 ngày. Quý khách hàng được miễn phí chi phí đạo tạo vận hành máy, chi phí vận chuyển và lắp đặt máy.

Lắp đặt máy cắt CNC

  31/08/2016    Lượt xem : 2180

EMC nhận lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bàn giao, bảo trì trọn gói các loại máy cắt CNC cho các đơn vị nhập khẩu máy về mà không có năng lực lắp đặt hay vận hành.

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :